Hoppa till huvudinnehåll

Sekretess och säkerhet

Dina uppgifter är skyddade av sekretess och skyddade mot obehöriga.

Sekretess

Dina uppgifter är skyddade av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (25 kap 1§). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från kvalitetsregister om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men (påverkas negativt) om uppgifterna lämnas ut. Detta innebär att uppgifterna inte får lämnas ut till obehöriga.

Säkerhet

Dina uppgifter i InfCareHepatit är skyddade mot obehöriga. För kvalitetsregister finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder. Dessa innebär blan annat att regelbundet kontrollera att ingen obehörig tagit del av dina uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett för dig säkert sätt. På Sveriges Kommuner och Regioners hemsida kan man läsa mer om den juridik och det regelverk som reglerar kvalitetsregister.

Åtkomst

Behörig personal vid din klinik har direktåtkomst till de uppgifter de rapporterar in till registret. I övrigt är det endast InfCareHepatits superadminstratör och registerhållare som har tillgång till dessa uppgifter.