Hoppa till huvudinnehåll

Om InfCareHepatit

InfCareHepatit inkluderar personer som har Hepatit B och C i Sverige. InfCareHepatit består förenklat av tre komponenter; ett kliniskt beslutsstöd, ett nationellt kvalitetsregister och en forskningsdatabas.

InfCareHepatit startades år 2008 i samarbete mellan Infektionsklinikerna på Karolinska och Sahlgrenska Universitetssjukhusen. Sedan år 2015 är InfCareHepatit nationellt kvalitetsregister för Hepatit B och C.

InfCareHepatit inkluderar alla Infektionskliniker i Sverige och en Gastroenterologisk klinik. Detta innebär att mer än 90% av alla personer med Hepatit C inkluderas (validerat gentemot Läkemedelsverkets register) och också en majoritet av de som har Hepatit B.

De uppgifter som samlas in till registret inkluderar ålder, kön vid födsel, födelseland, typ av virus och mängden virus (HCV-RNA resp HBV-DNA), smittväg, datum för första positiva Hepatit B eller Hepatit C-test, levervärden och resultat av eventuell fibrosbedömning med Fibroscan eller leverbiopsi. För de som har behandling registreras också typ av läkemedel och behandlingsresultat. Eventuella komplikationer till hepatitsjukdomen såsom levercirros eller levercancer registreras också.

Validering av datakvalitet görs regelbundet på både klinik- och nationell nivå med hjälp av ett särskilt verktyg för detta som finns inlagt i systemet. InfCare Hepatit har av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fått kvalitetsbedömning, ekonomiskt stöd och status att benämnas Nationellt kvalitetsregister. Du kan läsa mer om detta samt om de lagar som reglerar Nationella Kvalitetsregister på www.1177.se och www.skr.se/kvalitetsregister  

InfCareHepatits tekniska plattform ligger på RealQ. Driftansvarigt företag är BCB Medical. Styrgruppen för InfCareHepatit har ett nära samarbete med BCB Medical för optimering och utveckling av InfCareHepatit.

Graph
Schematisk bild över registret.

Statistik

Nedan presenterar vi statistik kopplat till registret. Navigera i graferna nedan för att ta del av all data.

Andel virusfria patienter efter behandling per klinik

Andel virusfria patienter efter behandling per kön och ålder

Antal patienter fördelat på kön och ålder

Antal patienter per år

Andel SVR per klinik per år