Hoppa till huvudinnehåll

Kliniskt beslutsstöd

Det kliniska beslutsstödet är en del av kvalitetsregistret som är tänkt att användas i det kliniska, patientnära arbetet. Här illustreras laboratorieresultat, aktuell behandling och behandlingsresultat med hjälp av individuella grafer.

Beslutstödet ger en överblick över vad som hänt under den tid individen har varit inskriven i registret. I beslutstödet syns tidigare och nuvarande behandlingar och deras effekt på virusnivåer och laboratorieanalyser. Beslutstödet kan användas av läkare/sjuksköterska för att få en överblick över vårdförloppet för den enskilda individen. Det kan också användas som ett pedagogiskt verktyg i patientmötet.

Graph
Hepatit B med behandling.
Graph
Hepatit B och D med hepatit B-behandling.
Graph
Hepatit C – behandlad och utläkt.
Graph
Hepatit C – behandling, utläkning och reinfektion.