Hoppa till huvudinnehåll

InfCareHepatit styrgrupp

Styrgruppen utgörs av tio personer från olika delar av landet. I Styrgruppen finns representanter från såväl Universitetskliniker som Länsdelssjukhus.

Medlemmarna har olika yrkesbakgrund och kompetenser. I styrgruppen ingår även en representant från Infektionsläkarföreningen och en representant från patientförening. Gruppen sammanträder 4-6 gånger per år. Arbetet i styrgruppen leds av ordförande tillsammans med registerhållare.

Magdalena Ydreborg

Överläkare, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Registerhållare kvalitetsregistret InfCareHepatit.

Soo Aleman

Överläkare, Adjungerad professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Ordförande Styrgrupp InfCareHepatit beslutsstöd med forskningsdatabas.

Caroline Gahrton

Specialistläkare/Överläkare, PhD

Johan Westin

Överläkare, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hans Norrgren

Överläkare, Docent, Skånes Universitetssjukhus Lund

Carina Nord

Sjuksköterska, Centralsjukhuset Karlstad

Anders Nystedt

Smittskyddsläkare Region Norrbotten

Susanne Cederberg

Forskningssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

Huvudadministratör

Tove Frisch

PhD

Representant från patientförening för personer med hepatit.

Ann-Sofi Duberg

Överläkare, Docent, Universitetssjukhuset Örebro