Hoppa till huvudinnehåll

Forskare

Kvalitetsregister får, vid sidan av att vara ett verktyg för kvalitetssäkring av vården, också användas för forskning. Du som forskar om Hepatit B, C eller D kan ansöka om ett avidentifierat datauttag från kvalitetsregistret eller forskningsdatabasen.

Illustration

Ansökan om datauttag för forskning

Du som forskar om Hepatit C kan ansöka om ett avidentifierat datauttag från kvalitetsregistret eller forskningsdatabasen. För att göra ett datauttag för forskning krävs ett godkänt etiktillstånd och en forskningsplan. Ansökningsblankett hittar du längst ned på sidan. För uttag från forskningsdatabasen bör minst en medarbetare vara knuten till en klinik som är ansluten till InfCareHepatit.

De variabler som finns i kvalitetsregistret hittar du i vår variabellista. I forskningsdatabasen hittar du all data som registreras i InfCareHepatit. Utöver kvalitetsregistervariabler omfattar det bland annat fler virologiska variabler avseende Hepatit B. Innan du gör ansökan kan du kontakta registerhållare eller ordförande för InfCareHepatit för att diskutera vilka möjligheter som finns att besvara din frågeställning utifrån innehåll i forskningsdatabasen.

Beslut om utlämnande av data för forskning fattas av styrgruppen för InfCareHepatit. Kostnad beror av tidsåtgång för datauttaget. Kostnadsuppskattning fås på förfrågan.

Ansökan om enkel sammanställning

Om du endast är intresserad av en enklare sammanställning av data från kvalitetsregisteret kan du göra ansökan direkt till registerhållare. Ansökningsblankett hittar du längst ned på sidan. Kostnad beror av typ av sammanställning och tidsåtgång för datauttaget.

Graph

Kvalitetsregistervariabler