Hoppa till huvudinnehåll

För dig som vårdgivare och användare av InfCareHepatit

Syftet med InfCareHepatit är att utveckla och förbättra vården för personer med Hepatit B och C. Registret används också för att ta fram statistik och för forskning. Ju mer uppdaterade uppgifterna i registret är desto lättare blir det att identifiera områden inom hepatitvården som kan behöva utvecklas eller förbättras.

Illustration

I InfCareHepatit-guiden nedanför kan du se steg för steg se hur man gör för att lägga in en ny patient i systemet. I dokumentet Variabler InfCareHepatit finns angivet vilka variabler vi tycker är av störst värde att få med i registret. Vi arbetar kontinuerligt för att minska behovet av manuell inmatning.

Enligt patientdatalagen ska patienterna informeras om registret. Patientinformation finns på svenska och engelska, se nedan. Ni kan också ladda ner en affisch med information om kvalitetsregister att sätta upp i till exempel väntrummet.

Vid frågor, kontakta vår superadministratör: susanne.cederberg@regionstockholm.se