Hoppa till huvudinnehåll

Dina rättigheter som patient

Registrering är frivillig. Inga av Dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller Dig själv. Du kan få Dina uppgifter borttagna ur InfCareHepatit eller tacka nej till att medverka i den.

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter utplånas. Det är i sådant fall inte tillåtet att registrera ytterligare uppgifter om dig. Som patient har Du rätt att få veta vilka mottagare som de avidentifierade sammanställningarna kan komma att lämnas ut till. Du skyddas av Dataförordningen och Patientdatalagen 7 kapitlet.

Vidare har du rätt att:

  • kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen
  • få information om den åtkomst till dina uppgifter som har förekommit
  • få rättelse av felaktiga uppgifter i registret och att tredje man underrättas om
  • de felaktiga uppgifterna
  • få skadestånd om dina uppgifter behandlas i strid med patientdatalagen